Лира

Политика по качеството на Лира - производител на машинно оборудване

Начало | Политики

Политика по качеството

When we say we can deliver, we mean it!

Стратегическа цел на „Лира“ ООД е създаване на конкурентни продукти, удовлетворяващи изискванията и очакванията на клиентите, приложимите нормативни актове и осигуряване на стабилно финансово положение на фирмата. Ръководството на „ЛИРА” ООД поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Система за управление на качеството, като декларира следните основни принципи:

лидерство и ангажиране на всички сътрудници за осъзнаване и възприемане на принципите на тази политика, чрез осигуряване на компетентност, мотивация, обучение и квалификация;.

процесен подход, който осигурява ефикасност, ефективност, резултатност, анализ и непрекъснато усъвършенстване на система за управление на качество;

осъществяване с клиентите и доставчиците на партньорски търговски контакти, позволяващи задоволяване на потребностите, очакванията и изискванията на заинтересованите страни;

взeмане на решения, основани на доказателства с цел оптимизиране на процесите в компанията чрез оценяване и овладяване на рисковете и възможностите, непрекъснато наблюдение, анализ, подобряване и развитие при постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии;

усъвършенстване на организацията на компанията по отношение на сроковете за изпълнение резултатите от процесите;

производство на изделия, съответстващи на изискванията на клиентите, спазването на всички законови изисквания и на изискванията на заинтересованите страни са основата на провежданата от фирмата политика по качеството. Политиката по качеството на фирмата се оповестява и довежда до знанието на целия персонал с цел да бъде разбрана и прилагана в организацията. Взаимоотношенията между служителите са основани на ясно разписани правила, които осигуряват социална и спокойна заобикаляща среда за изпълнение на процесите.

04.11.2016 г.
Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. Търговище
ул. Никола Маринов № 3
office@lira-bg.com

ОФИС ВАРНА

гр. Варна
бул. Васил Левски № 58

тел.: +359 52 305927
office_vn@lira-bg.com

Затвори
Вход
Вашият e-mail
Парола
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!