Лира

Технологичен процес при производство

Начало | Технологичен процес

Технологичен процес

Технологичният процес на производство обхваща няколко основни фази:

Фаза на развой – внедряване в производство на всеки продукт, който се произвежда от ЛИРА ООД. Тази фаза включва следните подфази: снемане на основни размери и параметри на предоставената от клиента мостра, изчертаване и прототипиране на изделието с помощта на инженерен софтуер, създаване на прототип и сравняването му с мострата на клиента. 

Фаза на внедряване в производството – създаване на необходимата техническа документация, дефиниране на операции, нормиране на време, същинско производство на изделията чрез механична обработка, идентификация на готовия продукт чрез маркиране на всяка бройка.

Контрол на качеството на готовия продукт.

Опаковка и експедиция.

Продуктите на компанията постигат балансирано съотношение цена/качество, защото:

- поддържа се постоянен диалог и партньорски взаимоотношения с производители и доставчици на метали и други суровини, материали и консумативи, постига се най-добрата цена на вложените материали;

- използват се модерни машини и оборудване, производство на световни лидери в бранша;

- налично е тясно сътрудничество между проектантите и технолозите, което осигурява оптимални съотношения вложени материали, технологичност на производството и монтаж, което спестява време и пари;

- благодарение на интегрираните системи за бизнес управление и управление на ресурсите се постига изключително нисък дял на административни разходи при извършване на стопанската дейност;

- постига се ниска себестойност, в следствие на ефективното планиране на производствения процес;

- нормирани са коректните видовете работи на база "добри практики" , в следствие на това персоналът е изключително мотивиран при извършване на дейностите по всеки проект;

- всеки следващ изпълнител контролира работата на предишния, което заедно с висока степен на квалификация и опит, осигурява качество и надеждност.

Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. Търговище
ул. Никола Маринов № 3
office@lira-bg.com

ОФИС ВАРНА

гр. Варна
бул. Васил Левски № 58

тел.: +359 52 305927
office_vn@lira-bg.com

Затвори
Вход
Вашият e-mail
Парола
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!